De eerste ruwe plannen

De eerste ruwe plannen worden voorgesteld, er zijn nog een aantal opties die moeten bekeken worden: bouwen op de huidige locatie, aankoop van het stukje grond naast de terreinen en hierop het nieuwe lokaal zetten,…? Kortom nog heel wat opties liggen open maar de lokalen krijgen stilaan vorm…

Op de algemene vergadering was men enthousiast over de plannen en werd nogmaals de werking van het bouwteam bevestigd.

Advertenties