Scouts Aalter verkrijgen bouwvergunning

Na 7 jaar papierwerk is de bouwvergunning voor het nieuwe scoutslokaal (aan de Kattenberg te Aalter) afgeleverd door het gemeentebestuur. Ook Toerisme Vlaanderen heeft zijn steun toegezegd door een subsidie toe te kennen aan dit project. De scouts wensen met dit nieuwe scoutslokaal en bijhorend bos niet alleen een unieke speellocatie voor de eigen leden te hebben, maar zullen de site ook openstellen voor andere jeugdorganisaties en scholen. Het is de bedoeling dat de nieuwe site klaar is tegen eind 2012, begin 2013.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 550.000 euro. 28% wordt gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen, wat betekent dat de scouts, meer bepaald de VZW De Witte Kaproenen, moeten instaan voor 400 000 euro. Om dit bedrag in te zamelen organiseren de VZW en de scoutsleden al vele jaren activiteiten zoals de Putfeesten en Plage à Gogo.

In samenwerking met architecten bureau Arks uit Aalter zijn de scouts op zoek gegaan naar een zo volledig mogelijk concept waarbij ze rekening hielden met de noden van de scouts, de verkeersmobiliteit en toegankelijkheid en de inplanting van het gebouw in zijn omgeving.  Na een grondige studie is een concept gecreëerd waarbij het nieuwe scoutslokaal wordt geïntegreerd in de bosrijke omgeving door de buitenbekleding volledig te bekleden met sjorpalen. Ook zal er een nieuwe toegang naar de scoutslokalen worden aangelegd waarbij de fietsers en het gemotoriseerd verkeer een aparte ingang krijgen. Voor andersvaliden wordt er een gemakkelijke toegang voorzien en aangepaste accommodatie.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de riolering en gasleiding. Dit zal tijdelijke hinder veroorzaken, maar de scouts zullen toch hun werking ter plaatse kunnen behouden. Zij rekenen op begrip bij ouders en buren voor deze beperkte hinder. ( Het volledige artikel kan u hier lezen )

Advertenties