Bouwcomité

Korte Historiek

9 jaar geleden was het eindelijk zo ver. Tussen pot en pint werden de eerste plannen gesmeed voor de bouw van een nieuw lokaal. Het was de basis van een nieuw comité binnen onze VZW: het bouwcomité!
Bij de eerste vergadering zo’n 7 jaar geleden werd het al snel duidelijk dat renoveren of verbouwen geen goede oplossing was. Daarom werd er beslist om voor nieuwbouw te kiezen. Omdat de huidige ingang op erfdienstbaarheid berust, stond een definitieve bredere oprit op ons verlanglijstje. Het kleine perceel grond naast de Kattenberg konden we dan ook aankopen van de ons zeer genegen NV. Bockaert-Thienpont.

Ondertussen werd er ook verder gewerkt aan de plannen voor de nieuwe lokalen. In samenwerking met architectenbureau Arks uit Aalter zijn we op zoek gegaan naar een concept waarbij rekening werd gehouden met de noden van de scouts, de eisen van toegankelijkheid en de inplanting van het gebouw in zijn omgeving. Na ettelijke studierondes en het bezoeken van andere jeugdlokalen is het definitieve ontwerp een feit. Het nieuwe scoutslokaal willen wij integreren in de prachtige bosrijke omgeving. Dit bereiken wij ondermeer door de buitenwand volledig te bekleden met sjorhout, een knipoog naar onze scoutieve roots. Eveneens zal er een nieuwe toegang naar de scoutslokalen worden aangelegd waarbij de fietsers en gemotoriseerd verkeer een aparte ingang krijgen. Ook mindervalide personen zijn welkom op de Kattenberg, want alle nodige voorzieningen zijn aanwezig om ook voor hen een aangenaam verblijf te voorzien.

In tussentijd zijn al heel wat kliffen overwonnen. Aangezien ons domein zonevreemd gelegen was schreef de gemeente Aalter een opdracht uit om een RUP (Ruimterlijk Uitvoerings Plan) op te maken. Dit RUP moest de bestemming van ons domein omvormen van agrarisch gebied tot recreatiegebied. Begin september 2011 werd het RUP -eindelijk- afgehandeld en werd de bouwaanvraag opgesteld.

Structuur / wie is wie

Advertenties